Gry terapeutyczne dla osób starszych: Wsparcie pamięciowe i poznawcze

Gry i rozrywka

Gry terapeutyczne dla osób starszych: Wsparcie pamięciowe i poznawcze

Wprowadzenie:
Wraz z postępem technologicznym i przyrostem liczby osób starszych zaczęło wzrastać zainteresowanie tworzeniem gier terapeutycznych, które mogą wspierać pamięć i funkcje poznawcze u seniorów. Gry te mają na celu nie tylko zapewnić rozrywkę, ale przede wszystkim przyczynić się do ,,treningu umysłu”. W artykule omówimy, jak gry terapeutyczne mogą pomóc w wsparciu pamięciowym i poznawczym u osób starszych.

Rola gier terapeutycznych w wspieraniu pamięci:

 1. Ćwiczenia pamięci:
 • Gry terapeutyczne oferują różne zadania, które wymagają od graczy zapamiętania określonych informacji, takich jak obrazy, dźwięki czy sekwencje.
 • Poprzez regularne treningi pamięciowych zadań, osoby starsze mogą wzmacniać swoją zdolność do skupienia uwagi i zapamiętywania, co ma pozytywny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie.
 1. Reminiscencja:
 • Gry terapeutyczne często wykorzystują motywy lub elementy z przeszłości, które mogą wywoływać nostalgia u osób starszych.
 • Reminiscencja, czyli przywoływanie wspomnień i refleksja na temat życia, może mieć korzystny wpływ na pamięć i samopoczucie seniorów.

Wspieranie funkcji poznawczych za pomocą gier terapeutycznych:

 1. Zadania logiczne i dedukcyjne:
 • Wiele gier terapeutycznych wymaga od graczy rozwiązywania zagadek, układanie logicznych sekwencji lub dedukowania właściwej odpowiedzi.
 • Dzięki tym zadaniom osoby starsze mogą trenować swoje umiejętności logicznego myślenia i podejmowania decyzji, co ma pozytywny wpływ na ich funkcje poznawcze.
 1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa:
 • Gry terapeutyczne często wymagają od graczy szybkiej reakcji i precyzyjnego poruszania się po ekranie.
 • Ćwiczenia tego rodzaju mogą pomóc w utrzymaniu dobrej koordynacji ruchowej i sprawności wzrokowej u osób starszych.

Wybór odpowiednich gier terapeutycznych:

 • Ważne jest, aby wybierać gry terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości osoby starszej.
 • Gry powinny mieć różne stopnie trudności, umożliwiając stopniowe podnoszenie poziomu wyzwania.
 • Warto też pamiętać o wygodnych dla seniora narzędziach do gry, takich jak specjalne kontrolery lub interfejsy.

Podsumowanie:
Gry terapeutyczne mogą stanowić skuteczne narzędzie w wspieraniu pamięci i funkcji poznawczych u osób starszych. Przez regularne ćwiczenia zarówno pamięci, jak i umiejętności poznawczych, seniorzy mogą poprawić swoją jakość życia i samodzielność. Ważne jest jednak, aby wybierać odpowiednie gry, które będą dostosowane do potrzeb i możliwości danej osoby. Wsparcie pamięciowe i poznawcze poprzez gry terapeutyczne może przynieść wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia osób starszych.